Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Tempó

Tempó
A beszéd sebessége, a beszédfolyamatban használt egyik szupraszegmentális eszköz, amely kiegészítő jelentéstartalommal bírhat a beszélő számára.