Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Stilisztikai hívószó

Stilisztikai hívószó
Egy korra, egy stílusra/stílusirányzatra, egy író/költő stílusára utaló szó. Az archaizálásnak különféle típusai alakultak ki. Vannak írók, akik kevés nyelvtörténeti képzettséggel, általános régiesítéssel, nyelvi szempontból pontatlanul dolgoznak. Műveik esztétikai értékét ez nem feltétlenül csökkenti, hiszen regényt írnak, nem pedig tudományos munkát. Előfordul régi költői alkotások művészi utánzása is. Ilyen pl. Weöres Sándor "Psyché" című alkotása. Korok vagy egyes emberek stílusát néhány jellegzetességgel is fel lehet idézni (a kortársakét is). Ezt teszi Karinthy Frigyes is "Így írtok ti" című kötetében. A művészi archaizáláshoz nemcsak a nyelvemlékek adatait lehet felhasználni, hanem a nyelvjárási jelenségeket is. Ezek egy része ugyanis régebbi nyelvállapotot tükröz. A regényírók többsége megelégszik az általános régiesítéssel. Saját szövegükben mai nyelven szólnak, csak a szereplőket beszéltetik korfestés céljából a régiesített nyelvváltozatban. Így tesz például Móricz Zsigmond Rózsa Sándor a lovát ugratja című regényében.