Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Határozottság

Határozottság
Az ige személyragjából egyértelmű az alany száma, személye, de ha mégis névmással kifejtve szerepel a mondatban, akkor azzal hangsúlyozzuk. ( pl.: Én intéztem el mindent.)
A tárgyas igei személyragok összetett jelentést hordoznak, még névmási tartalmakat is képesek megjeleníteni, ezáltal szükségtelenné teszik egy újabb névmás szerepeltetését. Pl.:A hűtőbe tettem a vacsorádat. Edd meg! - az edd meg ige tárgyas ragja hordozza a harmadik személyű határozott tárgy ("azt") tartalmát, ezáltal vissza tud utalni a vacsorádat .