Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Etimológia

Etimológia
Szófejtéssel, azaz a szókészlet eredetének feltárásával foglalkozó nyelvtani tudományterület. Visszakövetkeztet a szavak eredeti alakjára, vizsgálja módosulásuk törvényszerűségeit, jelentésük változásait.