Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Bizalmas szöveg

Bizalmas szöveg
Meghatározott személyhez szóló beszélt vagy írt nyelvváltozat, akivel a beszélőnek, írónak a viszonya bensőséges, s mellőzhetők a formális kifejezések, stíluseszközök. A bizalmas szöveg gyakran csak azon személyek számára érthető, akikhez és akikről szól. Kerüli sok esetben a választékos, irodalmi nyelvi kifejezőelemeket, sok esetben nyelvhasználata igénytelen. A bizalmas szöveg csak egy meghatározott magatartásforma mentén jöhet létre.