Tananyag választó:
Magyar nyelv és irodalom
2 tantárgy
  • 8 törzsanyag
  • 1 segédanyag
  • 1 gyűjtemény
  • 7 törzsanyag

Irodalom a Hírmagazinban

Láthatatlan díszletek Nem a díszlet teszi a színházat – kellenek hozzá alkotók, közönség és egy közösen létrehozott világ.
Kávéházi kultúra A múlt század feléig az irodalmi élet jelentős része zajlott kávéházakban.
Érettségi tételek - A Halotti beszéd és Könyörgés nyelvi jellemzői Első összefüggő magyar szövegemlékünk vizsgálata visszaröpít minket a középkorba, a kódexek korába.
Köz- és magánélet, Bánk Bánk bán szorult helyzetében, amikor nemcsak családja, hanem az ország sorsa is kockán forog.
Sorstalanság és beszéd A regény különleges beszédmódja egyfajta választ ad a holokauszt elbeszélhetőségének kérdésére.