Tananyag választó:
Magyar nyelv és irodalom
2 tantárgy
  • 8 törzsanyag
  • 1 segédanyag
  • 1 gyűjtemény
  • 7 törzsanyag

Irodalom a Hírmagazinban

Miért van szükség a költészetre? A költészet teret enged a beszédnek és a hallgatásnak.
Anna Karenina harminc órán keresztül A felolvasás régi hagyományát elevenítik fel online formában Tolsztoj leszármazottai.
Hamlet Hamlet hátán Az egész világon Shakespeare-év van a művész születésének négyszázötvenedik évfordulójára emlékezvén.
A regényíró Jókai és olvasói III. A harmadik szakasz az utolsó tíz esztendőt öleli magába.
Na mi ez a nagy dráma? A cikk írója a drámai kifejezések gyakori használatára keres választ.